Fan Cooling Daihatsu Taft / Rocky
  BARU

Fan Cooling Daihatsu Taft, Feroza 146230 - 0700
  BARU

Fan Cooling Daihatsu Zebra 022770 - 1640
  BARU