Thermo Switch Mitsubishi Kuda, Lancer 1992 071400 - 4260
  BARU