Vacum / Actuator Isuzu Panther
  BARU

Vacum / Actuator Isuzu Panther 2.3cc
  BARU

Vacum / Actuator Isuzu Panther 2.5cc (Hitam)
  BARU

Vacum / Actuator Isuzu Panther 2.5cc
  BARU

Vacum / Actuator Isuzu Panther Touring
  BARU

Vacum / Actuator Isuzu Panther Grand Royal 146900 - 1350
  BARU