Magnet Clutch Suzuki Grand Vitara
  BARU

Magnet Clutch Suzuki Escudo / Vitara Tahun 1993
  BARU

Magnet Clutch Suzuki Carry Futura
  BARU

Magnet Clutch Suzuki APV Arena Double JK 247300 - 6200 4pk
  BARU

Magnet Clutch Suzuki APV Arena Singgle JK 247300 - 5091
  BARU

Magnet Clutch Suzuki APV Lama JK 247300 - 1940 4pk
  BARU