Condensor Mitsubishi Strada / Triton
  BARU

Condensor Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2010
  BARU

Condensor Mitsubishi Outlander 2008 - 2012 / Lancer Evo 10
  BARU

Condensor Mitsubishi Strada, Triton
  BARU

Condensor Mitsubishi Strada, Triton
  BARU

Condensor Mitsubishi Strada 1998 - 2000
  BARU

Condensor Mitsubishi Pajero Sport
  BARU

Condensor Mitsubishi Outlander 2007 - 2009
  BARU